Tags : zdravstvene ustanove

Ministarstvo zdravlja: Vanredna kontrola zdravstvenih ustanova

Ministarstvo zdravlja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, formiralo je tri Komisije za eksternu provjeru kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova i pregleda medicinske dokumentacije pacijenata koje će po žalbama građana, obaviti vanrednu kontrolu. Cilj i zadatak eksternih komisija je da ispitaju da li je bilo propusta u liječenju pacijenata. O utvrđenim činjenicama Komisija će […]Detaljnije