Tags : vidikovac

U zaleđu Herceg Novog u toku je izgradnja dva vidikovca

U zaleđu Herceg Novog u toku je izgradnja dva vidikovca u srcu Orjena na dijelu makadamske trase „Salty and Sweet“, na 1400-1500 mnv. u skladu sa visokim ekološkim standardima i primjerima dobre prakse za ovakvu vrstu objekata primijenjenim u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Radovi se sprovode u sklopu prekograničnog projekta “Cycling Rural” radi diverzifikacije […]Detaljnije