Tags : UPSUL

Akcija kontrolisanja poštovanja zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Proteklog vikenda obavljena je zajednička koordinisana akcija kontrole poštovanja Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe na širem području Bokokotorskog zaliva. Akciju su provodili pripadnici Direktorata za pomorsku i unutrašnju plovidbu – Inspekcija sigurnosti plovidbe Kotor, Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama i Sektora granične policije – Regionalni centar Jug. Ministarstvo kapitalnih investicija saopštilo je da se […]Detaljnije