Tags : Univerzitet Crne Gore

COVID 19 UBRZAO DIGITALIZACIJU PROCESA NASTAVE NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Pandemija izazvana virusom COVID 19 je uslovila da od 10% aktivnih studenata Univerziteta Crne Gore u martu, danas studenti u punom kapacitetu koriste onlajn servise Centra informacionog sistema (CIS) Univerziteta Crne Gore. Od početka pandemije, Centar informacionog sistema je u prvi plan stavio komunikaciju  između studenata i nastavnog kadra, aktuelizovao ranije razvijene distance learning (DL) […]Detaljnije