Tags : tender

Tender za rekonstrukciju stepeništa u Starom gradu

Opština Herceg Novi je za izradu glavnog konzervatorskog projekta za rekonstrukciju stepeništa u ulici Marka Vojnovića opredijelila 13.250 eura, a tender za izbor izvođača raspisan je juče. Na osnovu priložene dokumentacije koja se sastoji od Urbanističko-tehničkih i konzervatorskih uslova potrebno je izraditi Konzervatorski projekat rekonstrukcije zastora u ulici Marka Vojnovića Kao dio ulične matrice kulturnog […]Detaljnije

Za eksploataciju kamena u blizini puta Herceg Novi – Trebinje

Ministarstvo kapitalnih investicija će u skladu sa Zakonom o koncesijama ponovo objaviti javni poziv za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena na ležištu Varišta – Velja glava u Herceg Novom. Javni poziv će biti ponovoljen, jer je na prethodnom ponuda novske kompanije Fortis Mont 30. decembra prošle godine […]Detaljnije

Kupalište na Savini opet na tenderu

Za betonsko kupalište na Savini u dužini od 65 m, površine 1.035 m2, sa pripadajućim akva prostorom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom još jednom je uputilo poziv za zakup. Kategorisano kao javno porodično kupalište ima odobrenje za plažni bar sa terasom a minimalna cijena korišćenja/zakupa je 5.449,00 eura, za godinu dana.Detaljnije

Propao tender uređenja pješačke staze Bijela-Kamenari

Dugo najavljivano uređenje priobalne pješaćke staze od Bijele do Kamenara i dalje će biti samo u najavi jer  je tender poništen, zbog kako objašnjavaju iz Komisije za sprovođenje postupaka javne nabavke Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog ,dostavljanja neispravne ponude. Jedinu zainteresovana firma bila je Krušo doo ali su ,kažu iz Agencije, oni dostavili […]Detaljnije