Tags : Povelja grada

Skupština Opštine: Javni konkurs za predloge kandidata za dodjelu Oktobarske

Pravo predlaganja kandidata za pomenuta priznanja imaju preduzeća, mjesne zajednice, institucije i ustanove, kao i organizacije, udruženja i grupe građana iz svih oblasti života i rada. Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa detaljnim i konkretnim obrazloženjem i dokumentaciom na osnovu kojih Žiri može ocijeniti vrijednost ostvarenja i rezultata koji se predlažu za Nagradu […]Detaljnije