Tags : kvalitet

Na 17 od 21 lokacije morska voda odlična

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 14. do 17. septembra ove godine, pokazali su da je na 81,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 9,1%  lokacija dobrog, dok je na 9,1% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska […]Detaljnije

Od 21 lokacije na 19 morska voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. avgusta do 03. septembra ove godine, pokazali su da je na 88,2% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,0% lokacija dobrog, dok je na 1,8% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je […]Detaljnije

Morska voda na 16 lokacija odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 72,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,8%  lokacija dobrog, dok je na 15,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda […]Detaljnije

Na 18 lokacija morska voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 03. do 06. avgusta, pokazali su da je na 70,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 8,2% lokacija dobrog, dok je na 21,8% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima […]Detaljnije

Kvalitet morske vode odličan na 15 lokacija

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 22. jula ove godine, pokazali su da je na 85,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 6,4% lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska […]Detaljnije