Tags : istraživački projekti

Crna Gora i Austrija finansiraće 11 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata za

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisanog u Podgorici 10. juna 2009. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore i Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju Republike Austrije raspisali su Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. […]Detaljnije