Tags : finansiranje

Opština i NVO: Transparentnije i fer finansiranje. Potrebno više sluha

U okviru projekta Resursni centar, Centra za razvoj nevladinih organizacija, sa predstavnicima Opštine Herceg Novi održane su konsultacije za unapređivanje kapaciteta i finansiranje NVO. Sekretaru Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport, Darku Klasiću i saradnicima, CRNVO Resursni centar, Lokalni resursni centar NADA i predstavnici petnaestak novskih nevladinih organizacija iznijeli su probleme sa kojima se susreću […]Detaljnije

Webinar: Mogućnosti finansiranja transfera tehnologije putem SMART4ALL grantova

U okviru Horizont 2020 projekta SMART4ALL, u utorak, 17. novembra 2020. godine, sa početkom u 10h, održaće se webinar na temu „Mogućnosti finansiranja transfera tehnologije putem SMART4ALL grantova“. Cilj webinara je da se učesnici upoznaju da mogućnostima finansiranja inovativnih projekata i transfera tehnologije kroz pozive SMART4ALL projekta i da im se predstavi naredni CTTE poziv koji će biti […]Detaljnije