Tags : akadrmski kalendar

Nova studijska godina počinje 27. septembra

Prema Akademskom kalendaru za 2021/22,, nastava za studijsku godinu počeće 27. septembra 2021. godine, odnosno odmah nakon septembarskog ispitnog roka koji traje od 30. avgusta do 26. septembra. Posljednja tri dana, 23, 24. i 25. septembar, predviđena su za verifikaciju ocjena od strane Vijeća organizacionih jedinica. Januarski ispitni rok za završne i popravne ispite trajaće […]Detaljnije