Konkurs za sufinansiranje rada sportskih organizacija i društava u 2021. godini

 Konkurs za sufinansiranje rada sportskih organizacija i društava u 2021. godini

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport Opštine Herceg-Novi raspisao je Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Herceg-Novi za 2021. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija i sportsko rekreativnih društava registrovanih na teritoriji opštine Herceg-Novi.

Konkurs je otvoren 20 dana, a pravo učešća imaju sportske organizacije i sportsko rekreativna društva koji su registrovani u Crnoj Gori, sa sjedištem u Herceg-Novom i koji učestvuju u redovnom sistemu takmičenja u okviru grane sporta u skladu sa sportskim pravilima.

Prijava na Konkurs se podnosi na propisanom obrascu Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport, na kojem je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu opštine Herceg-Novi, u kancelariji broj 61. u Opštini Herceg-Novi ili na Građanskom birou.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na Građanski biro – šalter Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport, sa naznakom “Konkurs za sport”.

Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport, na predlog Komisije za vrijednovanje programa rada sportskih organizacija, donosi Odluku o raspodijeli sredstava sportskim organizacijama na teritoriji opštine Herceg-Novi na osnovu koje će biti sklopljeni Ugovori o sufinansiranju programa rada sa sportskim organizacijama.

Više detalja o kriterijumima za raspodjelu sredstava, načinu podnošenja i dostavljanja prijave možete saznati na sajtu Opštine

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još