Prvi automobil u Crnoj Gori prevozio je poštu

 Prvi automobil u Crnoj Gori prevozio je poštu

Foto: Facebook Pošta Crne Gore

Da li ste znali da je prvi automobil u Crnoj Gori bio automobil za prenos pošte?

Crna Gora je jedna od prvih država u Evropi koja je uvela automobilski prevoz putnika i pošte u vlastitoj režiji. U ostalim zemljama za ovaj posao bile su angažovane privatne firme.

Jovo Popović, upravnik pošte i telegrafa Crne Gore, prilikom boravka u Parizu 1903. godine, naručio je kod firme „Delahue“ automobil za prevoz putnika i pošte.
Automobil je u Crnu Goru „stigao“ prvih dana jula 1903. godine. Bio je jedini automobil u Crnoj Gori. Već 9. jula 1903. godine umjesto diližansom uveden je automobilski prevoz pošte i putnika.
“Nije pretjerano reći da stanovništvo Crne Gore ni jedan društveni ili javni događaj nije pratilo s tolikom revnošću kao dolazak “karaoca bez konja”

Izvor: Velimir Vujačić, “Crnogorska pošta i poštanske marke”; Izdavački centar Cetinje, 2001. Facebook stranica Pošta Crne Gore

Foto: Portal Novi
Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još