„Inovacije za oporavak turizma“ konkurs NTO Crne Gore

 „Inovacije za oporavak turizma“ konkurs NTO Crne Gore

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, u susret Svjetskom danu turizma 2021 koji je ove godine fokusiran na turizam za inkluzivni, odnosno uključen rast, organizuje konkurs na temu „Inovacije za oporavak turizma“.

Imajući u vidu da je pandemija COVID-19 imala ogroman društveni i ekonomski uticaj, ideja organizacije konkursa je identifikacija najboljih inicijativa vezanih za turizam koje su pomogle da se nastavi sa radom i prevaziđe kriza za vrijeme pandemije kako bi osigurali da niko nije zapostavljen dok se svijet ponovo otvara i gleda u budućnost.

Cilj konkursa je da se osnaži i poboljša konkurentnost i stvore inovativne inicijative iz oblasti turističkog i održivog razvoja bilo da je u pitanju lokalni ili nacionalni nivo.  Inicijativa treba da doprinese održivom razvoju, razvoju proizvoda i njegovoj promociji, a u isto vrijeme donese benefite zajednici.

Konkurs na temu „Inovacije za oporavak turizma“, na kojem u obzir  dolaze inicijative realizovane od početka pandemije do danas  i na kojem pravo učešća imaju svi pojedinci, predstavnici privatnog i javnog sektora, te nevladine organizacije sa teritorije Crne Gore, trajaće do 22.septembra.

Pristigle inicijative rangiraće komisija koju čini predstavnici Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Za autore najbolje tri inicijative, po ocjeni komisije, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore nagrađuje fondom u iznosu od 3000, 00 € i to: I nagrada 1500,00 €, II nagrada 1000,00 €, III nagrada 500,00 €.

Učešće na konkursu podrazumijeva popunjavanje Prijave koja je sastavni dio konkursa i koja se  dostavlja neposrednom predajom u prostorije NTOCG, radnim danima od 7:00 do 15:00 h, ili preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu NTOCG – Ulica Slobode br.2.

Konkurs i prijava dostupni su  na zvaničnoj stranici NTOCG putem linka https://www.montenegro.travel/vijesti/2060.

Za sva dodatna pojašnjenja u toku trajanja konkursa zainteresovani se mogu informisati putem e- mail adrese: info@montenegro.travel.

 PR služba Nacionalne turističke organizacije Crne Gore

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još