Za zakup plaža 26 lokacija na novskoj rivijeri

 Za zakup plaža 26 lokacija na novskoj rivijeri

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom objavilo je 26 javnih poziva za zakup morskog dobra u susret predstojećoj sezoni. Pozivi se odnose na zakup javnih kupališta, terasa i pirvremenih objekata za marikulturu.

U Herceg Novom je u zakup ponuđeno 5 javnih kupališta, od toga 4 u Igalu i jedno u Bijeloj.

Najskuplja“ plaža sa minimalnom početnom cijenom zakupa od 4.105 eura je u Sutorini na zapadnom kraju naselja, plaža u dužini od 133 m1/površine 2.300 m2, zapadno od ušća rijeke Sutorine, sa pripadajućim akva prostorom. Tip kupališta je javno-porodično. U okviru kupališta može se odobriti plažni bar sa terasom ( bar površine 10 m2 + terasa 115 m2 )

Morsko dobro ponudilo je u zakup 7 lokacija za zakup zemljišta u državnoj svojini radi postavljanja privremenih objekata od Igala do Kamenara, uključujući i jednu lokaciju na Rosama.

Najskuplja lokacija je privremena lokacija za montažno-demontažni privremeni ugostiteljski objekat sa terasom, na dijelu kat. parcele 223 K.O. Sutorina (površina: ugostiteljski objekat P=22m2, terasa P=76m2. Najniža početna cijena sezonskog zakupa je 3.122,00 €. Javno nadmetanje biće organizovano 30. aprila u zgradi JPMD u Budvi.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još