Za glavni projekat i hitnu sanaciju lukobrana potrebno oko 800 hiljada eura

 Za glavni projekat i hitnu sanaciju lukobrana  potrebno oko 800 hiljada eura

Trenutno stanje lukobrana Gradske luke Herceg Novi, t.j spoljašnji zid lukobrana uglavnom je u dobrom opštem stanju. Na pojedinim pozicijama su, ipak, evidetna oštećenja. Ona su uočena po vertikali zida lukobrana, po debljini zida, gdje je došlo do razdvajanja kamenih blokova. To se navodi u Elaboratu o stanju lukobrana Škver sa hitnim mjerama sanacije koje je uradila bjelopoljska firma Optimusproject, po tenderu JPMD. Z aovaj posao biće potrebno preko 800 hiljada eura.

Elaboratom su predviđene hitne sanacione mjere, međutim, konkretni radovi počeće tek nakon izrade glavnog projekta. Elaborat je rađen da sanacija dugoročno bude održiva, 

Građevinski zahvati/radovi na lukobranu, prema Elaboratu, iznosiće 765.204 eura. Međutim kako Elaborat predviđa neophodno je, prije same sanacije, uraditi geotehnička istraživanja tla i nasipa za potrebe glavnog projekta i Glavni projekat sanacije objekta sa svim detaljima za izvođenje.

Za to je JPMD za 2021.god. opredijelilo sredstva u iznosu od 40.000 €. Tender za izbor izvođača radova biće raspisan nakon geotehničkih istraživanja tla i nasipa i glavnog projekta sanacije objekta.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još