Za eksploataciju kamena u blizini puta Herceg Novi – Trebinje biće novi tender

 Za eksploataciju kamena u blizini puta Herceg Novi – Trebinje biće novi tender

Ministarstvo kapitalnih investicija će u skladu sa Zakonom o koncesijama ponovo objaviti javni poziv za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko građevinskog kamena na ležištu Varišta – Velja glava u Herceg Novom.

Javni poziv će biti ponovoljen, jer je na prethodnom ponuda novske kompanije Fortis Mont 30. decembra prošle godine odbačena kao neispravna, iako je blagovremeno dostavljena. Osim toga, kako se dalje navodi u Vladinom dokumentu, činjenica je da postoji velika zaniteresovanost kompanija za ovo ležište, što će se, u slučaju dodjele koncesije, odraziti na razvoj lokalne samouprave kroz prihode u budžetu na osnovu koncesione naknade i otvaranja novih radnih mjesta.

Istražno- eksploatacioni prostor Varišta-Velja glava nalazi se na prostoru Varišta, oko 12 km vazdušne linije sjeverozapadno od Herceg Novog, odnosno na zapadnim i sjeverozapadnim padinama uzvišenja Velja glava (991 m.n.m.), u blizini regionalnog magistralnog puta Herceg Novi – Trebinje, na površini od 12,8 hektara.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još