Za asfaltiranje i izdizanje šahtova u Srbini izdvojeno 22.500 eura

 Za asfaltiranje i izdizanje šahtova u Srbini izdvojeno 22.500 eura

Foto: Opština HN

Opština Herceg Novi opredijelila je 22,5 hiljade eura za sanaciju lokalnog puta u MZ Srbina koja, prema specifikaciji radova, osim asfaltiranja, ptredviđa izdizanje postojećih 10 šahtova na potrebnu kotu.

Za te radove raspisan je tender za izbor izvođača radova koji je otvoren do 11. maja kojim se propisuje da je rok za završetak radova 15 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao a da je garantni rok 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Takođe, izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno Zakonu o obligacionim odnosima.

Obavještenje o ishodu postupka biće donijeto u roku od deset dana od isteka roka za podnošenje ponuda. U slučaju da ne bude bilo žalbi, radovi bi mogli početi već krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još