Vlada CG: Do crnogorskog državljanstva bez selektivnosti

 Vlada CG: Do crnogorskog državljanstva bez selektivnosti

Informacijom o rezultatima sprovedene analize zakonodavnog okvira i sudske prakse u vezi sa crnogorskim državljanstvom, koji je usvojila Vlada, predlaže se da se i privremeni boravak uračuna za osnovu za dobijanje crnogorskog državljanstva.

Kako je saopšteno iz Vlade, u Informaciji su prezentovani ključni nalazi koji proističu iz analize zakonodavnog okvira i sudske prakse koju je izvršilo Ministarstvo unutrašnjih poslova radi rješavanja pitanja sticanja crnogorskog državljanstva koje je Vlada sebi zadala kao jedan od ciljeva, odnosno da se olakša prijem u crnogorsko državljanstvo koji se, opet, neće kositi sa nekim osnovnim postulatima, ali ni zanemarivati potrebu za rješavanjem statusa određene kategorije lica.

“Informacijom se Vlada upoznaje sa rezultatima sprovedene analize, kako bi se iznašlo optimalno rješenje koje će, prije svega, da odlikuje atribut pravednosti i neselektivnosti”, naglašano je iz Vlade.

Odredba Zakona o crnogorskom državljanstvu koja kao uslov predviđa 10 godina zakonitog i neprekidnog boravka, tumačena je tako da u ovih 10 godina nije uračunavano pet godina privremenog boravka koje su dale za pravo osobi dozvolu za stalni boravak, već je tumačenje išlo u pravcu da to mora biti 10 godina stalnog boravka.

” Tako je odredba Zakona koja propisuje 10 godina zakonitog i neprekidnog boravka u realnom svijetu značila 15 godina efektivnog boravka odnosno pet godina privremenog boravka + 10 godina stalnog boravka. Imajući u vidu da je ostavljeno na Odluci da propiše ove kriterijume, sljedstveno čemu Vlada Crne Gore ima zakonom datu mogućnost, predlažemo da ista ovu mogućnost i iskoristi na način što će pristupiti izmjeni predmetne odluke. Navedeno bi podrazumijevalo da se uslov od neprekidnog boravka definiše tako da se u isti uračunava i periood privremenog boravka uz stalni boravak koji se dobija na osnovu ovog privremenog”, dodaje se u dokumentu.

Ocijenjeno je da bi se predloženom izmjenom riješio status nemalog broja građana koji žive, privređuju, plaćaju poreze i koji su svoj život vezali za ovu zemlju, a usljed ovako definisanih uslova nisu još uspjeli da steknu crnogorsko državljanstvo.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još