Uskoro obnova trotoara u ul. Orjenski bataljon

 Uskoro obnova trotoara u ul. Orjenski bataljon

Foto: Portal Novi

Početkom decembra pisali smo o neupotrebljivom i opasnom trotoaru u ulici Orjenski bataljon kojem je neophodna obnova. Podsjetimo tada smo poslali i pitanja komunalnoj policiji i Komunalno-stambenom da li se planira obnova i ako da, kada bi se moglo početi sa radovima? Odgovore nismo dobili ali je iz Opštine Herceg Novi stigla dobra vijest – objavijen je tender za adaptaciju trotoara u ulici Orjenski bataljon, za koji je Opština predvidjela 25 hiljada eura.

Trotoar će se adaptirati prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj grada a zbog stanja na terenu i specifične lokacije, trasa je podijeljena u tri dijela počevši od uzbrdice u ulici Orjenski bataljon do marketa IDEA na Crvenom krstu.

Prvi segment je dio od uzbrdice do raskrsnice sa Banjalučkom ulicom o kojem smo i pisali i čija je dužina 95 m na čijem dijelu je ploča kompletno ulegla i ispucala, pa je konstatovano da je trotoar potpuno neupotrebljiv za pješačku komunikaciju. Na tom dijelu biće uklonjene postojeće ploče trotoara i ivičnjaci a novi će biti nivelisani u nivou ulice. Biće saniran i odvaljeni dio trotoara na mjestu bivšeg duba, gdje je sada rupa ograđena zaštitnom trakom. Biće postavljena i nova ograda i zavarena na postojeću.

Foto: Portal Novi

Drugi segment je dio od raskrsnice sa Banjalučkom ulicom do stepeništa čija je ukupna dužina 87 m. Na tom dijelu je ploča trotoara u boljem stanju i samo je djelimično ispucala na određenim mjestima. Projektom je predviđeno vađenje postojećih ivičnjaka sa ugradnjom novih koji će biti postavljeni visočije od trenutnih, a preko postojeće ploče trotoara potrebno je uraditi novu. Dio trotoara kod stepeništa koji je u lošem stanju biće uklonjen i urađen novi. Projektom se predviđa izrada ukrasne trake od kamenih oblutaka utapanjem u svjež beton.

Treći segment je dio od stepeništa do IDEA marketa.. Na tom dijelu projektom je predviđena djelimična sanacija koja podrazumijeva da novi ivičnjaci budu nivelisani u nivou ulice i postavljanje novih ploča trotoara gdje je neophodno. Biće takođe urađena ukrasna traka od oblutaka u betonu a ograda će biti prefarbana..

Rok za završetak radova je 25 kalendarskih dana od uvođenja izvođača u posao a garancija na izvedene radove je dvije godine.

Ponude se dostavljaju do 29. decembra direktno na Građanskom birou Opštine ili na mail adresu sanja.baljosevic@ercegnovi.me.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još