Uprava policije: Vladu Georgievu nije zabranjen ulazak u CG na 10 godina

 Uprava policije: Vladu Georgievu nije zabranjen ulazak u CG na 10 godina

Foto: Buka

Uprava policije je donijela rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru za muzičara Vlada Georgieva, s tim da to rješenje nije vremenski ograničeno, te stoga rok važenja zabrane nije 10 godina, kao što je navedeno u saopštenju advokatske kancelarije koja zastupa ovog pjevača. 

Kako navode iz Uprave policije, na rješenju se ne navodi tačan datum prestanka važenja istog, već se samo navodi da se zabranjuje ulazak u Crnu Goru Georgievu, koji je nosilac lične karte sa rokom važenja do 14. maja 2030. godine.

Iz policije dodaju da je ovaj datum tumačen od strane pravnih zastupnika kao rok važenja zabrane ulaska u Crnu Goru što, kako tvrde, nije tačno. 

Oni su podsjetili da su službenici Stanice granične policije na prelazu Sitnica 27. avgusta oko 13.30 sati kontrolisali Georgieva. 

„Prilikom graničnih provjera ustanovljeno je da ovom licu važi mjera zabrana ulaska u Crnu Goru. Uvidom u elektronske evidencije koje vodi Uprava policije Crne Gore, utvrđeno je da postoje razlozi nacionalne odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja, čime su bili ispunjeni uslovi da se ovom licu, na graničnom prelazu Sitnica, ne dozvoli ulaz u Crnu Goru.  Shodno Zakonu o strancima, službenici granične policije Herceg Novi su postupili po ovoj mjeri i licu uručili Rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru“, navodi se u saopštenju UP. 

Na ovo rješenje podnijeta je žalba advokatske kancelarije „Tomanović“, koja zastupa Georgieva. 

„Ministarstvo unutrašnjih poslova, postupajući po ovoj žalbi je poništila rješenje Uprave policije i Sektoru granične policije predmet vratila na ponovni postupak i odlučivanje.Sektor granične policije je 21. oktobra dopisom upoznao Sektor kriminalističke policije o drugostepenom rješenju Ministarstva unutrašnjih poslova koje je donijeto po žalbi Georgieva ukazano je na nedostatak prvostepenog rješenja u kojem se ne navode razlozi zabranjivanja ulaska Georgieva te se za ponovni postupak i odlučivanje obavezuje Sektor granične policije. Takođe, od Sektora kriminalističke policije su zatražene povratne informacije o razlozima eventualne prijetnje po unutrašnju bezbjednost od strane navedenog lica kako bi bio pokrenut ponovni postupak sa potpunijim podacima“, navode iz policije. 

Sektor granične poilicije je pokrenuo ponovni postupak i shodno Zakonu o strancima 2. novembra donio rješenje kojim se Georgievu zabranjuje ulazak u Crnu Goru, a kojim nije određeno tačno na koji vremenski period. 

„Konkretno obrazloženje razloga koji predstavljaju rizik po unutrašnju bezbjednost Crne Gore, su podaci označeni stepenom tajnosti i ne mogu biti prezentovani stranci u rješenju o zabrani ulaska u Crnu Goru. Sektor granične policije je 5. novembra Ministarstvu vanjskih poslova, Generalnom direktoratu za konzularne poslove i dijasporu, dostavio drugostepeno rješenje Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je donijeto po žalbi, kao i novo rješenje o zabrani ulaska koju je donijela Uprave policije Crne Gore, sa molbom da izvrši uručenje navedenih rješenja preko Ambasade Crne Gore u Beogradu“, zaključuje se u saopštenju UP. 

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još