U Dječijem domu u Bijeloj 90 djece, uslovi dobri, nedostaje stručni kadar

 U Dječijem domu u Bijeloj 90 djece, uslovi dobri, nedostaje stručni kadar

U Dječijem domu Mladost u Bijeloj boravi devedesetoro djece, što je maksimum kapaciteta, a u neposrednom radu sa njima radi 14 vaspitača. Više od trećine djece ima smetnje u razvoju različitih oblika i zahtijeva individualni pristup u radu, navodi se u izvještaju ombudsmana.

Da postoje ozbiljni problemi u funkcionisanju i pružanju usluga zaštite djece bez roditeljskog staranja u Dječjem domu Mladost u Bijeloj potvrdio je ombudsman, nakon sprovedenog ispitnog postupka. Jedan od glavnih problema su popunjeni kapaciteti.

Pored popunjenih kapaciteta, problem predstavlja i nedostatak stručnog kadra, navodi se u izvještaju ombudmana.

„Sa djecom radi 76 zaposlenih, u neposrednom radu sa djecom 14 stručnih radnika, 16 stručnih saradnika, 3 stručna radnika na poslovima njege i 14 saradnika na poslovima njege. Činjenica je da postoji određeni deficit, ali se intenzivno radi na prevazilaženju tog problema. Nakon usvajanja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Domu, pristupiće se raspisivanju konkursa i prijemu novih zaposlenih”, kažu u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja.

Povećanje broja zaposlenih je neophodno, jer u domu više od trećine djece ima smetnje u razvoju različitih oblika gdje je potreban individualni pristup rada.

Direktorica doma, Vesna Zlatković svjesna je da djeca dolaze iz posebno traumatskih sredina, da im je potrebna i adaptacija na ove uslove institucionalnog života, života u zajednici. Osnov i jeste individualni rad koji nijesu mogli zbog nedostatka kapaciteta da obezbijede, dodaje ona.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još