Turizam i ugostiteljstvo najteže su pogođeni pandemijom COVID-19, pa je Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore,na sjednici zatražio :

 Turizam i ugostiteljstvo najteže su pogođeni pandemijom COVID-19, pa je Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore,na sjednici zatražio :

Dozvoliti rad ugostiteljskih objekata do 22h u kontrolisanim uslovima uz striktno pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. Turistički sektor se prvi suočio sa posljedicama pandemije i bio je aktivno uključen u izradu smjernica i preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Poštovanjem preporuka IJZ stvaraju se uslovi kontrolisanog prostora sa minimalnim mogućnostima zaraze, čime se djelatnost ugostitelja uvodi u niže rizičnu grupu;

U slučaju zatvaranja djelatnosti u komunikaciji sa nadležnim institucijama stvoriti uslove za održivost ugostiteljskih djelatnosti koje su zatvorene zbog pogoršanja epidemiološke situacije kao što su:

Subvencije u iznosu od 100% bruto minimalne zarade za mjesece u kojima je ugostiteljima zabranjena djelatnost;

oslobađanje od naknade za korisćenje terasa za mjesece u kojima je ugostiteljima zabranjena djelatnost;

oslobađanje od ostalih lokalnih naknada i taksi za mjesece u kojima je ugostiteljima zabranjena djelatnost;

oslobađanje od poreza na nepokretnost za mjesece u kojima je ugostiteljima zabranjena djelatnost;

Ukazujući na činjenicu, da je turizam privredna grana koja ima veliki potencijal, stvara dodatne mogućnosti za povećanje zaposlenosti, rast BDP i snažno utiče na srodne privredne delatnosti, Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore, smatra da se prilikom sastavljanja nove Vlade formira Ministarstvo turizma, u cilju najoptimalnijeg djelovanja na ekonomski razvoj, unaprijeđenje turističke destinacije i poslovni ambijent u Crnoj Gori;

U komunikaciji sa nadležnim institucijama stvoriti uslove za nesmetanu implementaciju III paketa mjera podrške turističkoj privredi u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa. Ovo se posebno odnosi na odobravanje kredita za likvidnost i obrtna sredstva kod IRF-a i poslovnih banaka, kao i na odobravanje subvencija kamate na reprogram turističkih kredita;

Sektoru turizma trebaju još snažnije mjere podrške za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti, kao što su: subvencije na zarade zaposlenih i podrška bankarskog sektora, kojima će se odgovoriti izazovnoj situaciji u kojoj se nalazimo i koje će trajati do maja 2021. godine;

U cilju ublažavanja uticaja COVID-19 na turističku privredu, analizirati i inicirati izmjene i dopune zakonske regulative. Tu se prije svega misli na smanjenje poreza i doprinosi na zarade, kao i da se stavi van snage vremensko ograničenje primjene snižene stope PDV-a od 7% u ugostiteljstvu. Na ovaj način bi proširili poresku bazu i učinili poslovni ambijent prihvatljivijim za privredu;

Implementirati projekat „Pojednostavljenje sezonskog zapošljavanja u turizmu“ sa akcentom na zapošljavanja lokalnog stanovništva i studenata;

Pojačati mjere na implementaciji projekta „Domaći ukusi“ kroz snažnije povezivanje turizma i poljoprivrede i drugih segmenata domaće proizvodnje čiji proizvodi se koriste u svim aspektima turizma. Povezivanje turizma i poljoprivrede od izuzetnog je značaja za turizam i uopšte crnogorsku ekonomiju, što je posebno važno sa apekta ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa;

Podstaći diverzifikaciju turističkog proizvoda i ravnomjerni regionalni razvoj sa posebnim osvrtom na održivost i inovacije u turizmu;Ubrzati digitalnu tranziciju i zelenu ekonomiju u turizmu.

Izvor i foto: Privredna komora Crne Gore

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još