Tokom praznika dežurstva ekipa javnih preduzeća

 Tokom praznika dežurstva ekipa javnih preduzeća

Službe i organi uprave u Opštini neće raditi od sutra do utorka, 4. maja. zbog nastupajućih praznika a ujavnim preduzećima organizovane su dežurne ekipe na slijedeći način:

– „Vodovod i kanalizacija“ organizovalo je dežurstva tehničkih ekipa. Potrošači eventualne kvarove mogu prijaviti dežurnom dispečeru na broj: 067-302-301.

– „Komunalno-stambeno“ organizovalo je dežurstava zaposlenih u sektorima za održavanje puteva, javne rasvjete i zelenih površina, koji će koordinirati sa Službom Komunalne policije i inspekcijskog nadzora i Centrom bezbjednosti Uprave policije.   

– „Čistoća“ organizovala je dodatne smjena za čišćenje, sakupljanje i odvoženje otpada. Komunalci će raditi pojačanim kapacitetima na održavanju i čišćenju javnih površina.

– Sve komunalne probleme građani mogu prijaviti call-centru na broj 19800.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još