Sudija Marojević pravilno presudio potvrdio je Privredni sud Crne Gore: Nema poravnanja između Opštine Herceg Novi i AD Vektra Boka

 Sudija Marojević pravilno presudio potvrdio je Privredni sud Crne Gore: Nema poravnanja između Opštine Herceg Novi i AD Vektra Boka

Opština Herceg Novi je protiv AD “Vektra Boka” Herceg Novi 5.12.2018. godine podnijela tužbu i zatražila da joj “Vektra Boka” isplati iznos od 1.516.842,79 €. On je utvrđen pravosnažnom presudom Privrednog suda Crne Gore 2017. godine, sa zakonskom zateznom kamatom, kao i iznos od 7.350,00 €, na ime troškova postupka, obaviejtsili su iz Osnovnog suda Herceg Novi.

Tokom postupka punomoćnici stranaka su se sporazumjeli da sporni odnos razriješe sudskim poravnanjem.

-Pored potraživanja iz označene presude Privrednog suda Crne Gore stranke su saglasno utvrdile da Vektra AD prema Opštini HN ima neizmjerni poreski dug u iznosu od 467.482,86 € koji je utvrđen Planom reorganizacije kojeg je usvojio Privredni sudi Crne Gore. Stranke su se saglasile da se predloženim poravnanjem potraživanje tužioca po osnovu presude Privrednog suda i po osnovu poreskog duga izmiri tako što će Vektra Boka prenijeti u svojinu tužiocu svoje nepokretnosti i katastarske parcele na Toploj i Trebesinu. Prestalo dugovanje u iznosu od 6.325,50 € treba isplatiti u redovnom postupku namirenja poreskog duga- podsjećaju iz hercevgnovskog Suda.

Kako su dalje saopštili, sudija Osnovnog suda u Herceg Novom Andrija Marojević donio je rješenje kojim ne dozvoljava zaključenje predloženog poravnanja nalazeći da ovakvo raspolaganje nije zakonito.

– U tom pravcu sudija obrazlaže da presuda Privrednog suda CG od 18.07.2017.godine ima dejstvo prema stečajnom dužniku – tuženom i prema izvršnim povjeriocima među kojima je i Opština Herceg Novi, te da je Planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom po rješenju Privrednog suda iz 2016. Vektra Boki ad nametnuta obaveza da preduzima mjere usvojene Planom reogranizacije do 31.12.2020. godine. Navedenim poravnanjem bi se izmijenio redosljed namirenja potraživanja u stečajnom postupku i stečajni povjerioci bi iz pethodnih naplatnih redova bili onemogućeni da svoja potraživanja ostvare kroz postupak stečaja. Takođe, sudija Marojević nalazi da su nepokretnosti Vektra Boka uvrštene u stečajnu masu- navode iz Suda.

Prilikom odlučivanja o predlogu stranaka za poravnanje, sudija Marojević je obrazložio da se usvojeni Plan reorganizacije mora realizovati, te da odstupanje od njega predstavlja nezakonito postupanje. Osim toga, sudija nalazi da je vrijednost nepokretnosti u poravnanju utvrdjena u većem iznosu u odnosu na Plan reorganizacije. Konačno, kako ima više stečajnih povjerioca prvostepeni sud smatra da bi Opština Herceg Novi prije zaključenja poravnanja kao stečajni povjerilac bila u obavezi da traži ispravku konačne liste utvrdjenih potraživanja saglasno čl.119 st.7 Zakona o stečaju- ističu u Osnovnom sudu.

Dodaju da je po mišljenju vijeća Višeg suda u Podgorici, sudija Andrija Marojević pravilno zaključio da su parnične stranke dale predlog za zaključenje sudskog poravnjanja koje za posljedicu ima raspolaganje u suprotnosti sa prinudnim propisima i moralom, zbog čega je i potvrdio rješenje sudije Marojevića kojim je odbio predlog Opštine HN i Vektra Boke AD za zaključnje predmetnog poravnanja.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još