Subvencije za struju socijalno ugroženima i ove godine

 Subvencije za struju socijalno ugroženima i ove godine

Foto: aktuelno.me

Vlada će i ove godine sprovoditi program subvencionisanja računa za električnu energiju, saopšteno je iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Iz Ministarstva su kazali da je Vlada, na sjednici krajem januara, usvojila Informaciju o sprovođenju programa subvencioniranja računa za električnu energiju, koji će se primjenjivati od 1. januara do 31. decembra ove godine.

„To predstavlja još jednu potvrdu da su Vlada i resorno Ministarstvo čvrsto opredijeljeni da unaprijede životni standard najugroženijih građana, te da osiguraju da svaka pomoć bude upućena onima kojima je zaista potrebna“, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će ukupan iznos subvencije i ove godine premašiti tri miliona eura, čime će se, kako su kazali iz Ministarstva, direktno pomoći građanima koji su u stanju socijalne potrebe.

Pravo na subvenciju računa za električnu energiju imaju korisnici materijalnog obezbjeđenja, dodatka za njegu i pomoć, lične invalidnine, prava na porodični smještaj ili hraniteljstvo i novčane naknade materijalnog obezbjeđenja boraca.

Pravo na subvenciju ima i nezaposlena osoba kojoj je utvrđen status invalida rada II, odnosno III kategorije, ukoliko njen lični prihod ne prelazi najniži iznos privremene naknade.

„Pravo na subvenciju ima i nezaposlena osoba ometena u razvoju, koja je razvrstana u određenu kategoriju i stepen ometenosti, a završila je obrazovanje u specijalnoj školi, odnosno u specijalnim odjeljenjima redovne škole“, objasnili su iz Ministarstva.

Pravo na subvenciju može ostvariti i nezaposlena osoba koja je završila obrazovanje prema obrazovnom programu, uz obezbjeđivanje dodatnih uslova i pomagala, zatim obrazovnom programu sa prilagođenim izvođenjem i dodatnom stručnom pomoći, kao i posebnom obrazovnom programu.

„Za grupu potrošača koji su korisnici materijalnog obezbjeđenja, prava na porodični smještaj ili hraniteljstvo, ili novčane naknade materijalnog obezbjeđenja boraca, subvencija za račun do 60 eura utvrđuje se u iznosu od 40 odsto računa, dok za račun iznad 60 eura subvencija iznosi 24 eura“, precizira se u saopštenju.

Za ostale grupe potrošača, koji imaju pravo na subvencioniranje računa za električnu energiju, subvencija za račun do 60 eura utvrđuje se u iznosu od 30 odsto računa, dok za račun iznad 60 eura subvencija iznosi 18 eura.

„Prijavljivanje novih potrošača za ostvarivanje prava na subvencije računa za električnu energiju obavlja se tako što se zahtjev za subvencioniranje računa podnosi, u zavisnosti od kategorije potrošača, nadležnom centru za socijalni rad, organu lokalne uprave za poslove boračke i invalidske zaštite ili birou rada Zavoda za zapošljavanje“, dodaje se u saopštenju.

Korisnici subvencija se samo jednom prijavljuju za ostvarivanje prava na subvenciju, ukoliko to pravo ostvaruju u kontinuitetu.

Svi zahtjevi koje korisnici prava na subvenciju dostave do 20. u mjesecu biće obrađeni i pravo na subvenciju potrošači će ostvarivati počev od tog mjeseca.

Izvor: RTCG

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još