Stanje lukobrana Luke Škver biće poznato do 15. januara

Predstavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obišli su lukobran luke Škver sa predstavnicima ponuđača izrade elaborata, društvom “OPTIMUPROJECT” iz Bijelog Polja.

Ponuđač će u narednom periodu izvršiti iskop dvije istražne jame na tijelu lukobrana, kako bi provjerio stanje nasipa i konstrukcije na djelovima na kojima voda najintezivnije prodire.

Izradom elaborata, čija je vrijednost 8.265 eura,predviđeno je detaljno ispitivanje trenutnog stanja kako bi se preduzele mjere za rješavanje hitnih sanacionih mjera. Planirano je da elaborat o stanju lukobrana luke Škver bude završen do 15. januara.

-To podrazumijeva mjerenje površine i zapremine postojećeg nabačaja uz lukobran, iskop dvije istražene jame na tijelu lukobrana dimenzija radi provjere stanja nasipa i/ili konstrukcije na dijelovima na kojim voda najintenzivnije prodire odozdo na pločnik, kartiranje oštećenja i nedostataka na objektu i izradu prijedloga hitnih sanacionih mjera“, saopštili su iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.

Podsjećamo da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom , prije dva mjeseca poništilo javni poziv za izradu elaborata o stanju lukobrana Luke Škver sa prijedlogom hitnih sanacionih mjera, jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.

Gazdovanje lukom hitno treba riješiti

Luka Škver je naročito izložena sjevernim vjetrovima i talasima, kad duva jugo talasi se prebacuju preko lukobrana. Od ostalih vjetrova luka je dobro zaštićena.

Pitanje sanacije lukobrana JP Morsko dobro pokrenulo je nakon prošlogodišnjeg nevremena, ali i onog s proljeća ove godine. Na osnovu ranije postavljene paušalne ocjene sanacija lukobrana košta oko 300.000 eura ali će se tačan iznos znati nakon preduzimanja radnji društva “OPTIMUPROJECT“.Pitanje je da li će pandemija uticati da se obezbijede sredstva.

Vjerujući u brzu sanaciju, vrlo važan korak je prema riječima direktora Agencije za gazdovanje lukom, Boža Ukropine da se dobije koncesija na duži rok.
– Neophodno je da, kada se promjeni zakon, što bi trebalo biti uskoro, grad Herceg Novi preuzme upravljanje gradskom lukom u punom kapacitetu. Tu će biti mjesta za sve ali se mora znati titular. To je potrebno da bi uopšte mogli da govorimo o ulaganjima, o sanaciji lukobrana jer su svi pravni subjekti na Škveru ugroženi ako lukobran nije zaštićen i nije odbrambeni mehanizam onakav kakav treba da bude“ – kazao je Ukropina.
Poslednji ugovor koji je Opština Herceg Novi imala sa Morskim dobrom istekao je prije 11 godina. Tim ugovorom Opština, odnosno Agencija koja upravlja lukom, imala je u zakup akvatorijum od pristaništa prema starom bazenu u širini 50 metara. Međutim, u Agenciji nemaju pravo niti mogućnost da upravljaju tim dijelom jer nemaju ugovor. Pravno su bazirali boravak u luci na činjenici da je Opština Herceg Novi bila korisnik obalnog dijela, jer je to sada preuzela država. Ukropina se nadam da će , kada zakon bude promijenjen, grad znati da to iskoristi jer je prvenstveno interes grada da to bude uređen sistem u kojem će krajni korisnici, naročito domaći, biti zadovoljni.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još