Smjene direktora u školama i u vrtiću u Herceg Novom

 Smjene direktora u školama i u vrtiću u Herceg Novom

Foto: Muzička škola HN

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta donijelo je rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora škola i vrtića u Herceg Novom.

Za vršioca dužnosti direktora OŠ „Dašo Pavičić“ imenovana je Tatjana Krstajić, profesorica njemačkog jezika. Na čelnoj poziciji najveće osnovne škole u hercegnovskoj školi do sada je bio Branislav Krečković. U OŠ „Milan Vuković“ na poziciju v.d. direktora imenovana je Mare Vujinović, profesorica CSBH jezika i književnosti, koja je zamijenila Sinišu Brajovića, , dok će funkciju v.d. direktora u OŠ „Orjenski bataljon“ obavljati učiteljica Nataša Franić. Dosadašnja direktorica te škole bila je Jarmila Radović. U SMŠ „Ivan Goran Kovačić“ za v.d. direktora je imenovana mr Ljiljana Karanović, profesorica CSBH jezika i književnosti. Direktor je do sada bio Momir Dragićević.

Kako saznajemo u OŠ „Ilija Kišić“, još uvijek nisu dobili zvaničnu potvrdu o razrješenju direktorice niti o imenovanju ili nastavku njenog mandata. Tu funkciju obavlja Snežana Mirković.

U JPU „Naša radost“ po rješenju resornog Ministarstva v.d. direktora biće Tamara Živanović, specijalista predškolskog vaspitanja. Dugogodišnja direktorica te škole bila je Tanja Dulić.

Nova v.d direktorica imnovana je i u Muzičkoj školi Herceg Novi. Umjesno dosadašnje Jovanke Veljović, tu funkciju obavljaće Nives Nenadović, profesorica klavira.

Ministarstvo je po novom Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju razriješilo i imenovalo oko 250 direktora škola i 150 vrtića u Crnoj Gori.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još