Sigurnost djece do škole u saobraćaju

 Sigurnost djece do škole u saobraćaju

Sa ciljem unaprijeđenja nivoa bezbjednosti novskih đaka Opština Herceg Novi biće nosilac projekta postavljanja saobraćajne signalizacije i opreme magistralnog i lokalnih puteva u zonama škola na teritoriji grada. Završeno je idejno rješenje prema kojem će tokom narednih nekoliko sedmica biti obnovljena i nabavljena nova horizontalna i vertikalna signalizacija, što će doprinijeti sigurnosti djece na putu do škole.

Projekat je inicirao Sekretarijat za kulturu i obrazovanje, idejno rješenje izradila Agencija za izgradnju i razvoj, a biće realizovan u saradnji sa Centrom bezbjednosti Herceg Novi i Sekretarijatom za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost. Juče je u Opštini Herceg Novi održan sastanak tim povodom, na kojem je prezentovano idejno rješenje i dogovoreni dalji koraci u implementaciji.

Idejnim rješenjem utvrđeni su elementi značajni za bezbjednost pješaka i predviđena sva potrebna upozorenja i obavještenja za učesnike u saobraćaju. Obuhvaćena je vertikalna i horizontalna signalizacija i saobraćajna oprema na putevima u blizini škola, sa svim elementima za izradu i postavljanje na terenu.

„Svjesni smo da je bezbjednost novskih školaraca u saobraćaju od neizmjerne važnosti, kao i da signalizacija u blizini vaspitno-obrazovnih ustanova u našem gradu nije adekvatna i da je nema na svim potrebnim mjestima. Zato smo ušli u ovaj projekat, kao predstavnici lokalne uprave koja brine o najmlađim sugrađanima“, kaže sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.

Kako objašnjava, izradi idejnog rješenja prethodio je obilazak terena i razgovor sa upravama svih škola, čiji predstavnici su dali svoje preporuke.
Projekat postavljanja saobraćajne signalizacije predstavlja početak kampanje za poboljšanje saobraćajne kulture sa posebnim fokusom na bezbjednost djece, koju će Sekretarijat za kulturu i obrazovanje realizovati u saradnji sa Centrom bezbjednosti Herceg Novi.

„Namjera nam je da u narednom periodu skrenemo pažnju vozačima da budu posebno oprezni u blizini škola i utičemo na poboljšanje svijesti o značaju bezbjednog ponašanja u saobraćaju. Takođe, u planu je da tokom drugog polugodišta organizujemo opštinsko takmičenje u poznavanju pravila saobraćaja, kako bismo djecu podstakli da na vrijeme usvoje pravila bezbjednog ponašanja“, najavljuje Zambelić Pištalo.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još