Šetalište od Bijele do Kamenara gradiće „Akropolis“

 Šetalište od Bijele do Kamenara gradiće „Akropolis“

„Akropolis“ je nikšićka firma koju je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Opštine Herceg Novi, ocijenila prvorangiranom, na ponovljenom tenderu za izgradnju šetnice od Bijele do Kamenara. Drugorangirana je podogorička firma „Montal DSD“ doo koja je ponudila veću cijene i duži rok završetka radova. Tenderom predviđena vrijednost radova bila je 160.000 eura. Nikšićki „Akropolis“ dostavio je ponudu na 157.280,10 eura, dok je drugorangirana firma procijenila da će njihovo angažovanje vrijediti 157.832,88 eura.

Učesnici tendera imaju pravo žalbe u roku od 10 dana od dostavljanja odluke. Ukoliko žalbeni postupak ne bude pokrenut, ugovor o izvođenju radova biće sklopljen sa prvorangiranom firmom.

Ovo je drugi tender za pomenuti posao. Prethodni tender je poništen jer je jedina dostavljena ponuda firme Krušo DOO ocijenjena neispravnom. Riječ je o izgradnji trotoara u dužini od 450 m i uređenju priobalnog pojasa na površini od oko 1.000 m2. Projekat zajednički finansiraju JP za upravljanje morskim dobrom i Opština Herceg Novi.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još