SDT:Kupovinom kompleksa Meljine država oštećena 10 miliona eura

 SDT:Kupovinom kompleksa Meljine država oštećena 10 miliona eura

Foto:portalnovi.me

Istraživanjem kupovine kompleksa Bolnice u Meljinama utvrđeno je da je tim poslom država oštećena za deset miliona eura, kazala je Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević na zajedničkoj pres konferenciji SDT-a i Uprave policije.

„U postupku izviđaja prikupljeni su podaci i dokazi iz kojih proizilazi osnovana sumnja da su D.K., M.B., H.A., M.S. A. , B.Š. i M. B. izvršili produženo krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz člana 172 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Oni su, kako je dodala, u junu 2008. godine, kao predstavnici Konzorcijuma koji su sačivanjavali I banka, A banka, pravno lice A.K. u svojstvu kupca zaključili ugovor o kupoprodaji vojnog centra Meljine sa Vladom za kupoprodajnu cijenu od 25 miliona eura, kojim ugovorom se kupac obavezao da u periodu od sedam godina, osim plaćanja kupoprodajne cijene, izvrši investiciona ulaganja u iznosu od 119 miliona eura i da će kao obezbjeđenje za uredno izvršenje obaveze iz ugovora, predati prodavcu činidbenu garanciju u iznosu od deset miliona eura.

Vukčević je kazala da je kupac ugovorom bio obavezan da uloži 119.000.000 eura, a da je uloženo ukupno 17.000 eura.
Objasnila je i da je kupac (konzrcijum) po nalogu D.K., a suprotno ugovoru, založio imovinu za kredite koji nisu korišćeni namjenski.“Ti krediti su veći od 11 miliona eura i ni danas nijesu vraćeni“, kazala je Vukčević.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još