Rasvjeta na udaru lošeg vremena

 Rasvjeta na udaru lošeg vremena

Foto: Komunalno stambeno preduzeće

Nedavno nevrijeme uništilo je više stubova rasvjete.Problem su i prekinuti kablovi na pojedinim mjestima, kao što je u zoni šetališta od pješačkog tunela prema Meljinama  i na priobalnom putu duž Rivijere.Javna rasvjeta u selima i zaleđu radi. Poseban problem predstavlja činjenica i da su stubovi na priobalnom putu duž čitave Rivijere u jako lošem stanju i često dolazi do njihovih padova pri svakom jačem vjetru. Preduzeće posjeduje dva vozila sa hidrauličnom platformom koja mogu da se koriste za popravku javne rasvjete, ali su stara. O aktivnostim ali i problemima u Komunalno-stambenom preduzeću razgovarali smo sa direktoricom Jasminom Konjević.

Da li je nedavno nevrijeme oštetilo stubove javne rasvjete?

U ovom trenutku radi preko 95% javne rasvete. Trenutno, najveca lokacija na kojoj ne radi javna rasveta je naselje Drenovik. U ovom naselju došlo je do pada stubova prilikom nevremena neposredno pred novogodišnje praznike. Kako se radi o rasveti postavljenoj na stubovima koji su u vlasništvu kompanije M-tel,  nalog za vraćanje stubova dat je njima. Pošto je prošao definisani rok u kome nije izvršena popravka, naše preduzeće izvršiće popravku iste tokom ove sedmice. Ne rade ni zadnja 3 stuba na mulu na Škveru gde je problem u prekidu kabla ispod kamene obloge.

Prvih deset dana januara nije radilo oko 20% rasvete, pre svega zbog velikih vremenskih neprilika koje su zadesile teritoriju naše opštine tokom novogodišnjih i božićnih praznika. U tom trenutku nije radila rasveta u naselju Čokac u Đenovićima, u jednom delu Srbine, na jednom delu Mojdežkog puta i na nekim lokacijama duž priobalnog puta na Rivijeri.  Sem na Rivijeri, gde je problem izloženosti stubova javne rasvete direktnom uticaju mora, svi ostali kvarovi odnosili su se na prekide vazdušnog napajanja – prekide i spojeve u kablovima zbog jakog vetra. Svi navedeni kvarovi u međuvremenu su otklonjeni.

Jedan deo rasvete ne radi zbog građevinskih radova koji se izvode na tim lokacijama: Njegoševa oko zgrade opštine zbog izgradnje garaže i dr Svetozara Živojinovića zbog izgradnje parkinga kod crkve. Ove trase nisu u kvaru već su isključene po nalogu zbog navedenih radova.

Često nam postavljaju pitanja i u vezi rasvete u naselju Energoprojekt koja u ovom trenutku ne radi. Ova rasveta nije u sistemu javne rasvete već predstavlja rasvetu u okviru uređenja apartmanskog lompleksa i kao takva nikada nije predate Opštini Herceg Novi, odnosno našem preduzeću, na održavanje.

Da li imate dovoljno djelova za saniranje kvarova?

U potpunosti imamo dovoljno delova za saniranje kvarova. Problem nije u delovima, već u vremenu potrebnom da se ispita trasa kako bi se pronašlo tačno mesto kvara.

Koji dio grada ima najviše poteškoća sa javnom rasvjetom?

Najveći problem su u zoni šetališta od pešačkog tunela prema Meljinama  i na priobalnom putu duž Rivijere. Na ovim lokacijama stubovi javne rasvete direktno su izloženi udaru talasa i dolazi do čestih kvarova. Kada je prekid u samom stubu možemo brzo da ga lociramo i popravimo. Problem je kada , usled dejstva vode, dođe do kratkog spoja u podzemnim instalacijama. Tada nam treba više vremena da se ispita trasa i tačno definiše na kojoj lokaciji je došlo do spoja. Onda se mora pristupiti iskopu i zameni instalacija na tom polju, i vraćanju podloge u prvobitno stanje.

Poseban problem predstavlja činjenica i da su stubovi na priobalnom putu duž čitave Rivijere u jako lošem stanju i često dolazi do njihovih padova pri svakom jačem vetru.

Kakva je situacija u selima i zaleđu?

Javna rasveta u selima i zaleđu radi. Dolazi do manjih kvarova ali se oni redovno saniraju. Trenutno imamo prijave samo za pojedinačne lampe 1-2 u nekim selima i to se trudimo da redovnno saniramo.

Javna rasvjeta na novskom dijelu Luštice u kakvom je stanju?

Rasveta na Luštici je u dobrom stanju i preko 99% ispravna. Kao i kod zaleđa, i ovde se povremeno pojave prijave da ne radi 1-2 lampe na određenim lokacijama. Zbog daljine puta i malog broja meštana koji tamo žive uglavnom čekamo da se skupi prijave za 4-5 lampi pa se onda šalje ekipa na popravku. Kako to obično bude po 1-2 lampe u jednom selu, sakupljamo prijave zbirno – 4-5 lampi na čitavoj teritoriji Luštice.U slučaju da dođe do većeg kvara na nekoj trasi (najčešće se dešava zbog udara groma), ekipa se šalje u što kraćem vremenu da se isti otkloni.  U toku novogodišnjih praznika bio je veći kvar u naselju Gornji Klinci upravo zbog udara groma i isti je popravljen 6.januara.

Imate li djelova za popravke, da li imate dovoljno novca za nabavku djelova?

Delovi za popravku postojeće rasvete nabavljaju se u skladu sa javnim tenderom na osnovu proračuna potreba na godišnjem nivou. Do sada nismo imali problema sa nabavkom rezervnih delova i materijala. Plaćanje se vrši u skladu sa uslovima iz javnog tendera.

Da li je ispravno vozilo sa korpom?

Naše preduzeće trenutno poseduje 2 vozila sa hidrauličnom platformom koja mogu da se koriste za popravku javne rasvete. Radi se o relativno starim vozilima. Velika korpa je 1982. godište i ona se uglavnom koristi za zelenilo, dok je manja korpa 2006.godište i ona je u Sektoru javne rasvete. Po potrebi, vrši se kombinacija upotrebe ovih vozila. Trudimo se da ih redovno održavamo. Kako su vozila konstantno u upotrebi, često dolazi do kvarova, ali vodimo računa da je bar jedno od tih vozila u upotrebi za potrebe javne rasvete.

U ovom trenutku, manja korpa nije u funkciji i čeka se neophodni deo za njenu popravku. Kako se radi o specijalnom vozilu, navedeni deo ne postoji na lageru nigde na prostoru CG. On je naručen i čeka se njegova isporuka.Očekujemo da će se ista osposobiti u toku naredne sedmice, kako nam je obećano od dobavljača. Trenutno se za potrebe javne rasvete koristi veća korpa. Kod nje je problem da zbog gabarita i težine ne može da se koristi baš na svim lokacijama u gradu – izuzetno uske ulice u kojima je njoj težak manevar ili ulice sa velikim nagibom jer je  njen sistem oslanjanja takav da se ne može učvrstiti na ovakvim lokacijama.  

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još