Presuda: CKB prekršila zakon o potrošačkim kreditima

 Presuda: CKB prekršila zakon o potrošačkim kreditima

Foto: ckb.me

Osnovni sud u Podgorici donio je presudu po prvoj kolektivnoj tužbi, kojom je utvrđeno da je Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica (CKB banka) prekršila Zakona o potrošačkim kreditima, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača, saopšteno je iz Centra za zaštitu potrošača (CEZAP).

“Utvrđuje se da je tužena povrijedila čl. 23. st. 2 Zakona o potrošačkim kreditima određujući naknadu za prijevremnu otplatu kredita u iznosima od 1%, odnosno 0,5% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje, čime je ujedno povrijedila kolektivna prava potrošača. Zabranjuje se tuženoj da u ugovorima koje nudi potrošačima određuje naknadu za prijevremenu otplatu kredita u procentima, zavisno od iznosa kredita, odnosno od iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude. Tuženoj se zabranjuje takvo ili slično postupanje ubuduće”, navodi se, između ostalog u presudi Osnovnog suda.

Presuda je donijeta 14. januara 2021. godine, po tužbi koju je Centar za zaštitu potrošača (CEZAP), preko svog punomoćnika – advokata dr Miloša Vukčevića, podnio u januaru 2020. godine.

Prema tužbi CEZAP-a, tužena strana – CKB banka je narušila kolektivne interese i prava potrošača (postojećih i potencijalnih klijenata) jer im naknadu za prijevremenu otplatu kredita uvjek naplaćuje u maksimalnom iznosu od 1%, odnosno 0,5%, što je u suprotnosti sa članom 23. st. 2 Zakona o zaštiti potrošača koji propisuje da ta naknada mora biti pravedna i objektivna, te jednaka opravdanim troškovima koje ova banka neposredno ima u vezi sa prijevremenom otplatom kredita.

“Sud je u obrazloženju presude, između ostalih važnih elemenata, našao da je tužbeni zahtjev osnovan jer iznos kredita koji se otplaćuje ne smije da bude determinišući kod određivanja visine ove naknade, te da intencija zakonodavca (propisivanjem da predmetna naknada „ne smije“ preći 1%, odnosno 0,5% kredita) nije bila da bilo kog potrošača dovede u povoljniji položaj zbog visine iznosa kredita koji otplaćuje (odnosno da dovodi u nepovoljniji položaj potrošače koji su otplaćivali veći iznos kredita), već da zaštiti potrošača od neopravdanih I neobjektivnih troškova u slučaju prijevremene otplate”, saopšteno je iz CEZAP-a.

Ovakvo postupanje CKB banke je, prema presudi, a kako kažu u CEZAP-u, u suprotnosti sa Zakonom o potrošačkim kreditima i Direktivom EU 2008/48 o ugovorima o potrošačkim kreditima, kao i praksi iz slučajeva koji su se vodili pred Sudom pravde EU.

“Svi detalji i pravni argumenti navedene tužbe CEZAP-a protiv CKB banke, kao i značaj i efekte presude koju je Osnovni sud u Podgorici donio po ovom predmetu, biće prezentovani na konferenciji za novinare koju će CEZAP organizovati u petak”, poručuju iz te NVO.

Izvor: RTCG

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još