Potraga za najboljom lokacijom za reciklažni centar

 Potraga za najboljom lokacijom za reciklažni centar

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović sastao se sa predsjednicima osam opština sa kojima je razgovarao o mogućnostima formiranja i izgradnje jedinstvenog reciklažnog centra kojim bi se riješio problem čvrstog otpada u ovim opštinama.

,,Intezivno radimo na izradi studije pronalaska najbolje lokacije za izgradnju reciklažnog centra u Nikšiću, kao i na studiji izvodljivosti. Sada je ideja da se u proces formiranja reciklažnog centra uključi i preostalih 7 opština. Ono što je najvažnije je da reciklažni centar bude efikasan i da omogući otvaranje novih radnih mjesta.” kazao je Mitrović

On je istakao da je sa svoim saradnicima već obišao pojedine reciklažne centre u regionu i Evropi, kako bi se upoznao sa praksom upravljanja otpadom i principima cirkularne ekonomije.

Učesnici sastanka su se usaglasili da je problem upravljanja otpadom neophodno rješavati sistemski i da polazna osnova za cjelokupan proces mora da bude detaljno i temeljno razrađen novi Zakon o upravljanju otpadom, a istovremeno, proces edukacije stanovništva o značaju sortiranja otpada i smanjenja upotrebe plastike.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još