Poreska Uprava: Opština Herceg Novi jedna od rijetkih bez dugovanja

 Poreska Uprava: Opština Herceg Novi jedna od rijetkih bez dugovanja

Foto: pvinformer.me

„Opštine sa lokalnim preduzećima i javnim ustanovama predstavljaju kategoriju obveznika koji su od vitalnog značaja za funkcionisanja lokalne samouprave i u direktnoj funkciji građana, ali je, uprkos tome, potrebno uspostaviti veći stepen poreske discipline.“ – rekao je u razgovoru za Pobjedu direktor Poreske Uprave Miomir M. Mugoša.

Mugoša ističe da su Opštine koje uopšte nemaju poreski dug Glavni grad Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Gusinje, Plužine, Kotor, Petnjica i Tuzi, i koje kao takve predstavljaju primjer ekonomičnog i odgovornog upravljanja finansijama i servisiranja dospjelih poreskih obaveza.

Što se tiče ostalih, ukupni dug opština, javnih preduzeća i ustanova obuhvaćen reprogramom iznosio je 90.032.195 eura, a dospjele obaveze redovno servisiraju sve opštine. Izuzetak je prijestonica Cetinje, koja se od početka pandemije suočila sa poteškoćama u poslovanju, pa bilježi blago kašnjenje.

„U proteklom periodu je kroz reprogram naplaćeno 24 miliona eura. Opštine Budva i Bar su u cjelosti izmirile reprogramirane obaveze, te predstavljaju i najbolji primjer stabilizacije javnih finansija na nivou lokalne samouprave. Kašnjenje u plaćanju evidentno je kod opština Bijelo Polje, Ulcinj i prijestonice Cetinje. Opština Pljevlja je nakon intenzivnih napora Poreske uprave i stalne komunikacije sa rukovodstvom opštine, uspostavila dinamiku uplaćivanja po jedne zaostale obaveze prilikom isplate svake zarade.“ – izjavio je Mugoša.

„Od 76 prijedloga za pokretanje stečaja, 28 se odnosi na aktivne poreske obveznike kod kojih mjere prinudne naplate nijesu dale rezultat, 36 na neaktivne, dok 12 obveznika ne izmiruje dug kroz reprogram. Planirali smo da predložimo i veći broj stečaja, ali je Privredni sud prilagodio svoj rad epidemiološkoj situaciji.“ – kaže Mugoša i poručuje da će PU koristiti ovu mjeru predviđenu planom za upravljanje poreskim dugom i to kod svih obveznika kod kojih primjenom ostalih mjera ne bude moguće naplatiti dug.

Poreski inspektori su u prošloj godini „namakli“, odnosno utvrdili dodatne poreske obaveze od 27,5 miliona eura od čega po osnovu PDV 12,5 miliona. Privrednom sudu su podnijeli 76 prijedloga za pokretanje stečaja protiv firmi sa ukupnim dugom od pet miliona eura, kazao je direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša listu Pobjeda.

On dodaje da su aktivnosti poreske inspekcije takođe bile prilagođene uslovima pandemije i epidemiloškim mjerama, ali sa visokim stepenom efikasnosti.

Izvor: Pobjeda

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još