Polupodzemnim kontejnerima do čistijih ulica

 Polupodzemnim kontejnerima do čistijih ulica

Foto: PR Opština HN

Polupodzemni kontejneri na teritoriji opštine Herceg Novi u funkciji su od prošle sedmice. Uz pravilnu selekciju i odlaganje otpada, oni će doprinijeti da gradske ulice budu čistije, značajno će poboljšati efikasnost i donijeti uštedem navode iz lokalne uprave.

Postavljanje polupodzemnih kontejnera je pilot projekat vrijedan oko pola miliona eura, za koji u preduzeću „Čistoća“ vjeruju da će dati vidljive, pozitivne rezultate. Na području grada do sada je postavljeno 60 polupodzemnih kontejnera, a da bi oni bili u potpunosti funkcionalni najvažnije je da ih građani na pravilan način koriste.

Foto: PR Opština HN

Na svakoj lokaciji postavljena su dva polupodzemna kontejnera, jedan za suvi i jedan za mokri otpad.

„Kontejner sa žutim poklopcem je za suvi, a sa braon poklopcem za mokri otpad, što je na njima i istaknuto. Mokra frakcija je komunalni otpad od baštenskog materijala, lične higijene, onaj koji sadrži ostatke hrane. Suva frakcija je staklo, metal, papir, plastika i tekstil“, objašnjava direktor „Čistoće“, Vasilije Seferović.

„Čistoća“ posebnu pažnju obraća na redovnu dezinfekciju svih poklopaca, upravo zbog potrebe da građani otvore poklopac da bi odložili otpad.

Govoreći o prednostima ovog sistema zbrinjavanja otpada, koji se pokazao kao efikasan u zemljama Evropske unije, Seferović ističe da su one višestruke, kako za građane, tako i za preduzeće.

„Ukoliko se otpad odlaže na pravilan način, dva velika polupodzemna kontejnera mijenjaju deset običnih, čime unaprijeđujemo higijenu, štedimo prostor i uljepšavamo izgled ulica. Posude su ukopane u zemlju i nepropusne, što će spriječiti širenje neprijatnih mirisa i olakšati održavanje prostora oko kontejnera.

Foto: PR Opština HN

Osim toga, na ovaj način skraćujemo vrijeme i smanjujemo potreban broj pražnjenja, pa stoga i frekvenciju kamiona kroz grad, a to će doprinijeti većoj efikasnosti i donijeti značajne uštede za preduzeće“, zaključuje Seferović.

Projekat nabavke i ugradnje polupodzemnih kontejnera finansirala je Opština Herceg Novi, a preduzeće „Čistoća“ je nabavilo specijalno vozilo sa kranom za njihovo pražnjenje.

Najveći broj kontejnera ugrađen je u ovoj godini, a u narednoj je preostala ugradnja još 30 kontejnera manjeg kapaciteta, na lokacijama u užem centru grada.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još