Peta redovna sjednica lokalnog parlamenta – 19.novembra

 Peta redovna sjednica lokalnog parlamenta – 19.novembra

Portal Novi

Predsjednik Skupštine opštine Herceg-Novi, Ivan Otović zakazao je petu redovnu sjednicu lokalnog parlamenta za petak, 19.11.2021. godine u velikoj sali Skupštine opštine sa početkom u 10 časova.

Na predloženom dnevnom redu nalaze se sledeće tačke:

– Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa-šetališta u Igalu,na potezu od tržnog centra“Galeb“do “Titove vile“

-Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju lokalnog objekta od opšteg interesa-sportskog objekta-bazena na Škveru

-Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-kablovskog 10 kV voda od raskolišta “Kameno“do betonskog zateznog stuba

-Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-objekta vodovodne infrastrukture-regulacije potoka Pijavica u Bijeloj

-Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšeg interesa –objekta vodovodne infrastrukture-izmještanje cjevovoda“Stanišića Dubrava“

-Predlog odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-sportskih objekata na Žvinjama

-Predlog odluke o pribavljanju imovine

-Predlog Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Agencije za gazdovanje Lukom Herceg Novi – gradskom lukom Škver „Herceg Novi“

-Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću – Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u opštini Herceg Novi (Sl.list CG – opštinski propisi br.25/12)

-Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove „Dnevni Centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ (Sl.list CG – opštinski propisi br.3/11, 18/14, 44/17 i 13/21)

-Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi“ br 415 od 29.10.2021 godine

-Informacija o stanju u oblasti vaspitno-obrazovne djelatnosti na kraju školske 2020/21 i početku 2021/22 godine

-Izbor i imenovanja

-Odbornička pitanja i odgovori

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još