Opština HN:pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva

 Opština HN:pomoć najranjivijim kategorijama stanovništva

Za ovu godinu Opština Herceg Novi je izdvojila značajna sredstva za pojedine kategorije stanovništva. Riječ je subvenciranju prevoza za stara lica u visini od 10.000 eura, program pomoć i njega starih lica 40.000 eura, izdaci za poboljšanje uslova života lica sa posebnim potrebama i realizacija lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za naredne tri godine ukupno 30.000 eura. Za realizaciju Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana opredijeljeno je 5.000 eura. Za stanarine za lica u stanju socijalne potrebe 10.000 eura, a za jednokratne socijalne pomoći i troškove liječenja 50.000 eura

Budžetom je pokazana i briga o djeci, pa će svako novorođeno dijete dobiti 100 eura, treće dijete 300, za blizance je predviđeno 1000 a za trojke 3000 eura. Ta stavka u budžetu za ovu godinu iznosi 35.000 eura.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još