Za pola godine 130 slučajeva nasilja u porodici

 Za pola godine 130 slučajeva nasilja u porodici

Prema Informaciji u vezi sa prijavljenim i procesuiranim slučajevima diskriminacije za period od 1. januara do 30. juna ove godine, Uprava policije je registrovala 130 krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici (u istom periodu 2019. godine registrovano je 110 krivičnih djela).

NVO „Sigurna ženska kuća“ prošle godine javilo se 600 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja, dok je inicijalno savjetovanje pruženo čak 1010 puta..

Foto:onogost.me


Preporuke Zaštitnika za unapređenje stanja u ovoj oblasti, između ostalog, su i : ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja u porodici; jačanje (kadrovski i finansijski) organa starateljstva kako bi odgovorili svim izazovima u oblasti rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici; kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike iz razloga što su oni prvi koji se suočavaju sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici; obaveza vođenja rodno osjetljive statistike koja se odnosi na prijave nasilja i procesuirane slučajeve, sa podjelom na posebno osjetljive grupe, kao što su djevojčice, starije žene, žene sa invaliditetom, Romkinje i sl; navodi se, između ostalog,  u saopštenju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u susret 25. novembru – Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama.
 

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još