Od danas do 30. septembra – zabrana loženja i upotrebe vatre

 Od danas do 30. septembra – zabrana loženja i upotrebe vatre

„Služba zaštite i spašavanja – Vatrogasna jedinica Opštine Herceg Novi“ obavještava sve ustanove, preduzeća i građane da je na osnovu Naredbe Opštine Herceg Novi Br. 01-1-018-885/21 od 12.05.2021.godine zabranjeno svako loženje i upotreba vatre na otvorenom prostoru na teritoriji Opštine Herceg Novi, u vremenu od 01. juna do 30. septembra 2021.godine.

Takođe se apeluje na sve građane da ne bacaju zapaljene opuške od cigareta iz svojih automobila prilikom vožnje, a o eventualnoj pojavi požara odmah obavijeste dežurni telefon Opštinske Vatrogasne jedinice 123.

Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojavu i širenje vatre kazniće se shodno odredbama člana 118. do 119.stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još