Od 19. aprila ambasada SAD nastavlja sa izdavanjem viza pomorcima

 Od 19. aprila ambasada SAD nastavlja sa izdavanjem viza pomorcima

Unija pomoraca Crne Gore obavještava sve zainteresovane pomorce da će Ambasada SAD u Podgorici nastaviti sa izdavanjem viza za pomorce od 19.04.2021.

Vize će se izdavati onim aplikantima koji prvenstveno zadovoljavaju sljedeća tri uslova:

-Datum ukrcaja koji je naznačen na garantnom pismu je prije 15. maja 2021;
-Ukoliko je pomorac državljanin ili rezident Crne Gore;
-Ukoliko pomorac ima C1/D vizu izdatu u Podgorici koja je istekla u posljednjih 48 mjeseci.

Prije apliciranja svi zainteresovani treba da obrate pažnju i na ostale uslove a koji su navedeni na službenim internet stranicama Ambasade u Podgorici.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još