Objavljen Javni poziv za zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera

 Objavljen Javni poziv za zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera

Direkcija za imovinu i zastupanje je objavila Javni poziv za davanje u zakup objekata i lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja, za period od 01.07.2021.– 15.09.2021.

U pitanju je više lokacija u naseljima Topla, Igalo, Meljine i Herceg Novi (Škver i lokacija kod hotela “Plaža”).

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj. 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100,00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg-Novi, broj: 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime „depozita za učešće na javnom nadmetanju“.

Rok za podnošenje ponuda je 09.06.2021.godine. Javno nadmetanje – aukcija će se održati 10 i 11.06.2021 .godine za sa početkom u 9.30 časova u prostorijama Opštine Herceg-Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje.

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052 lokal 257 ili neposredno u kancelarijama Direkcije za imovinu i zastupanje u zgradi Opštine Herceg-Novi, u vrijeme prijema stranaka.

Uslove i način učešća zainteresovani mogu potražiti na sajtu Opštine.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još