NVO „Mladi Romi“: Unaprijediti položaj romsko-egipćanske zajednice u Crnoj Gori

 NVO „Mladi Romi“: Unaprijediti položaj romsko-egipćanske zajednice u Crnoj Gori

Foto: NVO „Mladi Romi“

Direktor NVO „Mladi Romi“, Samir Jaha i predstavnici romske zajednice – Sultan Beća, predsjednik NVO Udruženje za podršku Roma i Egipćana, Almedina Jašaraj – studentkinja ekonomije i preduzetnica sastali su se sa predsjednikom Skupštine Crne Gore Aleksom Bečićem.

Kako je navedeno u saopštenju NVO Mladi Romi, Jaha je podsjetio predsjednika Skupštine na petnaestogodišnje djelovanje organizacije, inicijative, projekte i korake preduzete u proteklom periodu, kao i na oblasti na koje treba obratiti pažnju, a tiču se unapređenja položaja romsko-egipćanske zajednice u Crnoj Gori.

Tom prilikom predsjedniku je uručena romska zastava, kao i Poznanska deklaracija usvojena 5. jula 2019. godine.
– Podsjetili smo da je Crna Gora potpisala Deklaraciju Partnera sa Zapadnog Balkana o integraciji Roma, u sklopu procesa proširenja EU, koji podrazumijeva mjerljive ciljeve, koji treba da se ostvare i uvrste u postojeći i budući strateški okvir. Za njeno sprovođenje potrebno je dinamično djelovanje nadležnih organa, kao i odgovarajuća budžetska sredstva.

Predsjednik Skupštine istakao je važnost kontinuiranog rada na daljem osnaživanju multietničkog i multikulturalnog karaktera Crne Gore. Bečić je kazao da je Skupština spremna da pruži puni doprinos suzbijanju svih oblika diskriminacije i da kroz raspoložive mehanizme radi na jačanju građanskog društva.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još