NVO inicijativa: Opština da donese odluku o načinu ustupanja svojih prostorija na korištenje nevladinim organizacijama bez naknade

 NVO inicijativa: Opština da donese odluku o načinu ustupanja svojih prostorija na korištenje nevladinim organizacijama bez naknade

Foto: Portal Novi

Veliki broj nevladinih organizacija iz Herceg Novog nema prostor a samim tim imaju znatne probleme u provođenju svojih aktivnosti.

Svjesni problema, lokalni resursni centar za koordinaciju nevladinih organizacija NVO „Nada“ a uz podršku mnogih lokalnih nevladinih udruženja, pokrenuo je inicijatvu u kojoj od Opštine Herceg Novi traže donošenje odluke o postupku davanja na korištenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade.

„Ne postoje jasne procedure na nivou Opštine o postupku davanja na korištenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknade što predstavlja ogroman problem za djelovanje nevladinih organizacija.“ – kaže nam Marina Vuksanović, predsjednica NVO „Nada“.

Ona pojašnjava da su mnoge nevladine organizacije prisiljene da svoje aktivnosti obavljaju u improvizovanim, ponekad i neuslovnim prostorima kao i da u takvim slučajevima izdvajaju ogromna sredstva koja su mogla biti upotrebljena za bolju realizaciju i efikasnost aktivnosti i projekata.

„U Herceg Novom je registrovano oko 300 nevladinih organizacija a u komunikaciji sa mnogima od njih jasno je da je ovo problem koji traje već 20 godina. Zbog toga direktno trpe projekti, aktivnosti, članstvo tih udruženja a indirektno svi građani u čijem interesu i djeluju te organizacije. Rješenje za ovaj, stvarno gorući problem, zaista vidimo u ovoj odluci.“ – ističe Vuksanović.

Ona podsjeća da je inicijativa za donošenje ovakve odluke podnijeta još prije četiri godine, tačnije 11.07.2017. ali da je odgovor Opštine – izostao.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još