Novi režim rada u Opštini Herceg Novi u cilju spriječavanja širenja korona virusa

 Novi režim rada u Opštini Herceg Novi u cilju spriječavanja širenja korona virusa

Nakon potvrđene informacije da je predsjednik Opštine Herceg Novi Stevan Katić inficiran korona virusom, te da se više zaposlenih žali na simptome slične infekciji, od danas će posao u Opštini organizovati kroz kontrolisani proces rada i rotirajuća dežurstva.

Naredbom koja je usvojena, starješine organa i službi Opštine Herceg Novi obavezani su da odrede radna mjesta za koje je nephodno obezbjediti dežurstvo, kao i zaposlene koji će te poslove obavljati, vodeći pri tom računa o zdravstvenom stanju, godinama, starosti, porodičnim prilikama zaposlenih i drugim okolnostima zbog kojih ne bi smjeli biti izloženi povećanom riziku od obolijevanja.

Starješine organa i službi Opštine Herceg Novi obavezani su da prilikom određivanja neophodnih dežurstava radi kontinuiranog procesa rada vode računa o  broju prisutnih službenika i namještenika u službenim prostorijama, kako bi se izbjeglo da u radnim prostorijama bude prisutno više lica bez mogućnosti držanja fizičke distance i primjene drugih mjera zaštite koje su propisane radi spriječavanja  širenja novog korona virusa.

Služba Komunalne policije i inspekcijskog nadzora i Služba zaštite i spašavanja poslove iz svoje nadležnosti obavljaće redovno.

Privremeno je suspendovan rad sa strankama u zgradi Opštine Herceg Novi. Izuzetno, stranke mogu biti primljene u radne prostorije Opštine Herceg Novi uz pismeni poziv i posebno odobrenje. Građanski biro Opštine Herceg Novi će raditi sa strankama radnim danima od 08 do 13 sati, s tim što će se posebno voditi računa o broju stranaka koje mogu biti primljene u službene prostorije na način da istovremeno u prostoriji ne može biti više od dvije stranke

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još