Novi Prvoborac: Na vanrednoj skupštini smjena odbora direktora

 Novi Prvoborac: Na vanrednoj skupštini smjena odbora direktora

Foto: monitor.co.me

„Novi Prvoborac“ je obavijestio Vladu Crne Gore da će se 26.1.2021.godine održati vanredna Skupština društva, na kojoj će se pored ostalog, donijeti odluka o razrješenju dužnosti članova Odbora direktora i imenovanja novih. Vlada treba i da opunomoći lice da u njeno ime učestvuje u radu i ima pravo glasa na VII vanrednoj Skupštini akcionara, te da odredi kandidata za člana Odbora direktora.

Vlada je odredila da je predstavlja mr Sandra Bulatović.

Potraživanja povjerilaca GP Prvoborac Herceg Novi pretvorena su u akcije Akcionarskog društva za građevinarstvo i usluge Novi Provoborac Herceg Novi Rješenjem koje je donio Privredni sud u Podgorici 14.3.2000.godine. Većinski akcionari zaključili su ugovor o osnivanju društva te je upisano u Sudski registar.

Jedan od povjerilaca bila je Vojska Jugoslavije a sporazumom iz januara 2010 između Ministarstava odbrane Srbije i MO Crne Gore država je preuzela akcije Novog Prvoborca.

Vlada je u novembru 2018.godine, za člana Odbora direktora, kao predstavanika državnog kapitala, predložila je Stefana Šaponjića iz Ministrstva odbrane.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još