Novi kontejneri za pravilno odlaganje otpada donirani Bokeljskim komunalnim preduzećima

 Novi kontejneri za pravilno odlaganje otpada donirani Bokeljskim komunalnim preduzećima

Komunalnim poduzećima u Boki Kotorskoj donirani su kontejneri koji će omogućiti pravilno odlaganje otpada u lokalnoj zajednici, a sve u okviru projekta „YOUth drive“ koji finansiranog od Evropske Unije.

Iz NVO „Naša akcija“ saopšteno je da su predstavnici komunalnih preduzeća preuzeli su donirane kontejnere i tom prilikom zahvalili na opremi koja će im olakšati rad na terenu.

Kontejneri će biti postavljeni na lokacije koje su najugroženije, što je rezultat zajedničkog dogovora a zbog podizanja svijesti pojedinaca i zaštite životne sredine na 10 najugroženijih lokacija zbog odlaganja otpada na mjestima koja za to nisu predviđena, biće postavljene i table upozorenja sa natpisom „Zabranjeno odlaganje otpada“, što je takođe u skladu s projektom.

„Projekat „YOUth drive“ realizuje se u okviru IPA Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora i finansiran je od strane Europske unije. Cilj je podizanje svijesti o zaštiti životne sredine i pokretanje konkretnih akcija na području Županije Zapadno-hercegovačke i Bokokotorskog zaliva.

Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okolis i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nosilac projekta, i NVO Naša akcija, sa sjedistem u Kotoru.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još