Novi Elaborat o uticaju sanitarne deponije Duboki do na okolinu

 Novi Elaborat o uticaju sanitarne deponije Duboki do na okolinu

Foto:portalnovi.me

Opština Herceg Novi podnijela je zahtjev za davanje saglasnosti na inovirani Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat sanitarne deponije “Duboki do”.

“Cilj izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu je da, nakon brojnih studija i istraživanja, procijeni glavni projekat izgradnje sanitarne deponije na datoj lokaciji, sa stanovišta zaštite životne sredine i eventualnih, negativnih uticaja sanitarne deponije Duboki do na okolni prostor, kao i djelovanje prirodnog okruženja na nju, uz analiziranje higijensko-bezbjedonosnog stanja zaposlenih na lokaciji, tokom izgradnje i tokom funkcionisanja”, precizirano je u elaboratu.

U rezimeu elaborata, između ostalog, se ističe da će deponija Duboki do biti namijenjena za deponovanje komunalnog otpada samo sa područja opštine Herceg Novi i ne može se koristiti kao regionalna za više opština.

Postojeće odlagalište, smetlište Tisove grede, biće stavljeno van funkcije.

Odlaganje otpada na ovoj deponiji predviđeno je za period od 20 godina. Nakon prestanka aktivnog funkcionalnog perioda, slijedi zatvaranje deponije zemljanim materjalom i u toku perioda od 30 godina čuvanja deponije, što je dugoročni proces rekultivacije tla.

U “Dubokom dolu” neće i ne smiju se deponovati: otpad u tečnom stanju, mulj iz PPOV-a, zapaljiv i eksplozivan otpad (kante i posude od boja i rastvarača, barut, municija i druge vrste vojnog otpada ili oružja), radioaktivni otpad, medicinski otpad (špricevi, igle, zavoji, gaze, injekcije, flaše od infuzije i drugi otpad iz medicinskih ustanova i veterinarskih stanica), životinjski otpad (iznutrice, koža, krv i slično), industrijski otpad, građevinski otpad i šut (cigle, betonski komadi, betonski blokovi, komadi asfalta, crijep i sl.), krupni predmeti (namještaj: ormari, kreveti, dušeci, stolovi, školjke i djelovi automobila, stari čamci ili djelovi čamaca, motori i dr.), električni uređaji (bijela tehnika: kompjuteri, frižideri, šporeti, zamrzivači, mašine za veš i sude i sl.), gume od automobila, kamiona i drugih vozila, otpadna ulja iz svih vrsta vozila, baterije i akumulatori svih vrsta.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, traje do 24.03.2021. godine. Javna tribina o Elaboratu trebalo bi da se održi u velikoj sali Opštine 19.03.2021.godine, u 10 časova. Primjedbe i sugestije mogu se slati na mail emir.redzepagic@epa.org.me.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još