Neregistrovanim fizioterapeutima zabraniti rad

 Neregistrovanim fizioterapeutima zabraniti rad

Foto: Komora Fizioterapeuta CG

Određena lica i firme koje nijesu registrovane za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti fizioterapije naplaćuju takve usluge, prema tome mole se svi da takve poslove prekinu i da koristite isključivo usluge Ustanova koje su registrovane po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, saopšteno je iz Komore fizioterapeuta Crne Gore.

Kako navode iz Komore, da bi neko obavljao usluge fizioterapije i iste fakturisao mora biti registrovan u skladu sa Zakonom, a to podrazumijeva da mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje da je ispravno registrovan.

“To je izvod iz CRPS i Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz oblasti fizikalne terapije izdato od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore. Svako ko to ne posjeduje krši Zakon, a odgovorna lica koja sklapaju poslovne angažmane sa gore navedenim učestvuju u kršenju Zakona i rizikuju zdravlje korisnika usluga. Molimo da ispitate čije usluge koristite, da li su registrovani kako Zakon nalaže kako bi izbjegli krivične sankcije predviđene ovim Zakonom“, kažu u saopštenju.

Ističu da ukoliko se ipak nastavi nezakonito poslovanje biće u obavezi da isto procesuiraju kod nadležnih organa jer kršenje Zakona predviđa krivičnu odgovornost.

Oni su kazali da za sve informacije stoje na raspolaganju, a ukoliko postoje neke dileme ko je zakonito registrovan obavještavaju da na stranici Komore fizioterapeuta ima spisak registrovanih Ustanova koje posluju u skladu sa Zakonom a koji se redovno ažurira.

“U slučaju da neko smatra da je ispravno registrovan a da ga nema na spisku, uputite ga da nam se obrati, i ako je sve u redu sa dokumentacijom biće na spisku u roku od 2 sata od dostavljanja kopije Rješenja Ministarstva zdravlja i uvida u CRPS“, zaključuju iz Komore fizioterapeuta Crne Gore.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još