Na lokalnim izborima pravo glasa ima 25.532 birača

 Na lokalnim izborima pravo glasa ima 25.532 birača

Foto: N1

Na raspisanim lokalnim izborima u Herceg Novom pravo glasa imaće 25.532 birača na dan 9.mart. – saopšteno je iz MUP-a Crne Gore. Broj birača u biračkom spisku u opštini Herceg Novi po kome su održani prethodni izbori 30.avgusta 2020. godine bio je 25.507.

MUP podsjeća da svaki birač može ostvariti uvid u birački spisak lično, na šalterima Područne jedinice za upravne poslove, državljanstvo i strance Herceg Novi, svakog radnog dana od 8 do 14 h,. Potrebna dokumenta su važeća lična karta ili putna isprava (pasoš). U toku neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak.

Uvid u birački spisak može se uaditi i online, preko internet stranice www.biraci.me. Na tom sajtu birač unosom broja lične karte ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa.

Iz MUP-a posebno naglašavaju da see obzirom na to da je tačnost adrese na kojoj građanin živi važna za tačnost biračkog spiska, na portalu može podnijeti elektronski zahtjev za promjenu adrese u okviru opštine u kojoj birač ima prijavljeno prebivalište. Građanin zahtjev za promjenu adrese može podnijeti i lično, na šalterima Područne jedinice/Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance MUP-a, u opštini u kojoj ima prijavljeno prebivalište.

U birački spisak upisuju se državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta.

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još