Lokalni izbori: Partijama 30.000 eura za kampanju

 Lokalni izbori: Partijama 30.000 eura za kampanju

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je iznos opredijeljenih sredstava koji politički subjekti smiju utrošiti za izbornu kampanju za izbor odbornika u Skupštini opštine Herceg Novi.

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja je propisano da najviši dozvoljeni iznos ne smije preći iznos budžetskih sredstava koja se odvajaju za finansiranje troškova izborne kampanje, a koja su na nivou od 0,25% planiranog tekućeg budžeta opštine.

Budžet Opštine Herceg Novi za tekuću godinu iznosi 12.163.000 eura.

U skladu sa tim, politički subjekti će za kampanju uoči izbora 9. maja moći da utroše najviše 30.407 eura i 50 centi.

ASK će kontrolisati troškove političkih subjekata u kampanji, vršiti suštinku kontrolu njihovih aktivnosti, a posebno kontrolisati sredstva prikupljena iz javnih kao i privatnih izvora.

Novljani će na predstojećim izborima birati 35 umjesto dosadašnjih 34 odbornika za lokalni parlament. 

Aktom Ministarstva unutrašnjih poslova od 20. januara 2021. godine, utvrđeno je da je u birački spisak Opštine Herceg Novi za izbor odbornika upisan 25.521 birač.

Izvor: FOS media

Avatar

Portal Herceg Novi

Pročitajte još